Cambios de la Vida

Release Date:
Feb 15, 1998
Running Time:
1:43
Genre:
Comedy
Director:
Koki Mitani
Cast:
Toshiaki Karasawa Manabu Kudo, the director
Ky├┤ka Suzuki Miyako Suzuki, the writer
Masahiko Nishimura Tatsuhiko Ushijima
Keiko Toda Nokko Senbon
Takehiko Ono Ben Noda
Shiro Namiki Suhuru Hosaka
Yasukiyo Umeno Furukawa
Jun Inoue Hiromitsu Hirose
Yoshimasa Kondo Shiro Suzuki, Miyako's Husband
Hiromasa Taguchi Makoto Tatsumi, sound mixer
Moro Morooka Bucky, the writer
Akira Fuse Shuji Horinouchi
Toshiyuki Hosokawa Hamamura Jo
Ken Watanabe Raita Onuki, the truck driver
Producers:
Takashi Ishihara , Hisao Masuda , Chiaki Matsushita , Kanjiro Sakura
Writers:
Koki Mitani
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Cambios de la Vida'

Please wait while showtimes for "Cambios de la Vida" are being retrieved.
Cambios de la Vida

A Tokyo radio play becomes increasingly more absurd as its temperamental actors improvise.

Be the first to rate this movie