Warriors of the Rainbow: Seediq Bale

AKA:
Warriors of the Rainbow
Release Date:
Apr 27, 2012
Running Time:
2:30
Genre:
Historical Drama
Director:
Wei Te-Sheng
Cast:
Lin Ching-Tai Mouna Rudo
Umin Boya Temu Walis
Andô Masanobu Kojima Genji
Sabu Kawahara Kamada Yahiko
Vivian Hsu Takayama Hatsuko
Lo Mei-Ling Kawano Hanako
Da Ching Young Mouna Rudo
Chi-Wei Cheng Jin-Dun Wu
Landy Wen Mahung Mouna
Lin Yuan-Jie Pawan Nawi
Akira Hibino The General Oshima
Producers:
John Woo , Terence Chang , Jimmy Huang
Writers:
Wei Te-Sheng
Language:
English
Official Website:
http://warriorsoftherainbow.wellgomovies.com/

MOVIE TIMES FOR 'Warriors of the Rainbow: Seediq Bale'

Please wait while showtimes for "Warriors of the Rainbow: Seediq Bale" are being retrieved.
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale

In 1930 Taiwan, Mouna Rudo, a Seediq tribal leader, forms a coalition with the island's other tribes to rise up against their Japanese colonial masters.

Rate this movie:
2.3 / 5.0
Avg. 2.3 (3 ratings)