The Youth of Maxim

Release Date:
Apr 19, 1935
Running Time:
1:32
Genre:
Drama,War
Director:
Grigori Kozintsev, Leonid Trauberg
Cast:
Boris Chirkov Maksim
Valentina Kibardina Natasha
Stepan Kayukov Dmitri Dyema Savchenko
Boris Blinov
Aleksandr Kulakov Andrei
Pavel Volkov
Mikhail Tarkhanov Polivanov
S. Leontyev
M. Shelkovsky
Vladimir Sladkopevtsev
Writers:
Grigori Kozintsev, Leonid Trauberg
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'The Youth of Maxim'

Please wait while showtimes for "The Youth of Maxim" are being retrieved.
The Youth of Maxim

Be the first to rate this movie