The Vyborg Side

Release Date:
May 11, 1939
Running Time:
1:32
Genre:
Drama
Director:
Grigori Kozintsev, Leonid Trauberg
Cast:
Boris Chirkov Maksim
Valentina Kibardina Natasha Artemieva
Mikhail Zharov Platon Vassilievich Dymba
Natalya Uzhviy Yevdokia Ivanovna Kozlova
Yuriy Tolubeyev Yegor Bugai
Aleksandr Chistyakov Mishchenko
Anatoli Kuznetsov Turnyev
Boris Zhukovsky Defense Attorney
Leonid Lyubashevsky Iakov Mikhailovich Sverdlov
Maksim Shtraukh V.I. Lenin
Mikheil Gelovani Iosip Stalin
Dmitri Dudnikov Rapshin
Ivan Nazarov Ivan Dmitrievich Lapshin
Producers:
Ilya Frez , Nadezhda Kosheverova , A. Gurvich
Writers:
Grigori Kozintsev, Leonid Trauberg
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'The Vyborg Side'

Please wait while showtimes for "The Vyborg Side" are being retrieved.
The Vyborg Side

Be the first to rate this movie