The Thief

AKA:
Vor
Release Date:
Aug 31, 1997
MPAA Rating:
R
Running Time:
1:37
Genre:
Drama
Director:
Pavel Chukhraj
Cast:
Vladimir Mashkov Tolyan
Ekaterina Rednikova Katya
Misha Philipchuk Sanya
Amaliya Mordvinova Doctor's Wife
Lidiya Savchenko Baba Tanya
Anya Shtukaturov Gammy Girl
Olga Peshkova Actress
Lyudmila Selyanskaya Alcoholic
Anatoliy Koscheev Bootmaker
Natalia Pozdniakova Accountant's Wife

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to