Temptress Moon

Release Date:
Oct 5, 1996
MPAA Rating:
R
Running Time:
2:07
Genre:
Drama
Director:
Kaige Chen
Cast:
Leslie Cheung Yu Zhongliang
Gong Li Pang Ruyi
Kevin Lin Pang Duanwu
Saifei He Yu Xiuyi
Chang Shih Li Niangjiu
Lin Lianqun Pang An
Ko Hsiang-ting
Xie Tian
David Wu Jingyun
ZhouJie The Woman of Zephyr Lane
Zhou Yemang Pang Zhengda
Ren Lei Yu Zhongliang (child)
Wang Ying Pang Ruyi (child)
Ge Lin Pang, Duanwu (child)
<

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to