Tattooed Life

AKA:
Life of a Tattooed Man
Release Date:
Oct 7, 1966
Running Time:
1:27
Genre:
Drama
Director:
Seijun Suzuki
Cast:
Hideki Takahashi Murakami Tetsutaro
Akira Yamauchi Kinoshita Yuzo
Hiroko Ito Kinoshita Masayo
Masako Izumi Kinoshita Midori
Kayo Matsuo Oyuki
Hôsei Komatsu Yamano Senkichi
Yuji Odaka Ezaki Osamu
Michio Hino Tokuhira
Hisashi Hananomoto
Kotobuki Haranomoto Murakami Kenji
Keisuke Noro Kiyogimi
Kaku Takashina Tsuneyoshi
Producers:
Masayuki Takagi
Writers:
Kei Hattori, Kinya Naoi
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Tattooed Life'

Please wait while showtimes for "Tattooed Life" are being retrieved.
Tattooed Life

After his own gang sets him up to kill a rival mobster, a hit man is forced to flee with his younger brother.

Be the first to rate this movie