Tashan

Release Date:
Apr 25, 2008
Running Time:
2:20
Genre:
Action,Romance
Director:
Vijay Krishna Acharya
Cast:
Saif Ali Khan Jimmy Cliff
Akshay Kumar Bachchan Pande
Kareena Kapoor Pooja
Anil Kapoor Bhaiyyaji
Mukesh Bhatt
Rajesh Jais Tiwary
Ehsan Khan
Ibrahim Ali Khan
Sanjay Mishra Misir
Manoj Pahwa Pinto
Arjun Sablok
Yashpal Sharma
Tarun Shukla
Producers:
Aditya Chopra , Sanjay Shivalkar , Aashish Singh
Writers:
Vijay Krishna Acharya
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Tashan'

Please wait while showtimes for "Tashan" are being retrieved.
Tashan

A life-changing journey thrusts enemies together.

Rate this movie:
4.0 / 5.0
Avg. 4.0 (4 ratings)