Tai Chi Hero

Release Date:
Apr 26, 2013
Running Time:
1:43
Genre:
Action,Adventure,Martial Arts
Director:
Stephen Fung
Cast:
Yuan Xiaochao Yang Lu Chan
Shu Qi Mother Yang
Tony Leung Ka Fai Master Chen Chang Xing
Angela Baby Chen Yu Niang
Eddie Peng Fang Zi Jing
Daniel Wu Mad Monk
Yuen Biao Li Qiankun
Stephen Fung Nan
Peter Stormare Duke Fleming
Producers:
Kuo-fu Chen
Writers:
Kuo-fu Chen
Language:
English
Official Website:
http://wellgousa.com/theatrical/tai-chi-hero

MOVIE TIMES FOR 'Tai Chi Hero'

Please wait while showtimes for "Tai Chi Hero" are being retrieved.
Tai Chi Hero

A series of weird events follows when a bride's brother crashes her wedding.

Be the first to rate this movie

Trailer for: 'Tai Chi Hero'