Seven Samurai

AKA:
The Magnificent Seven
Running Time:
2:21
Genre:
Action
Director:
Akira Kurosawa
Cast:
ToshirĂ´ Mifune Kikuchiyo
Takashi Shimura Kambei Shimada
Yoshio Inaba Gorobei Katayama
Seiji Miyaguchi Kyuzo
Minoru Chiaki Heihachi Hayashida
Daisuke Kato Shichiroji
Isao Kimura Katsushiro
Kunihori Kodo Gisaku, the Old Man
Kamatari Fujiwara Manzo, father of Shino
Yoshio Tsuchiya Rikichi
Producers:
Sojiro Motoki
Writers:
Shinobu Hashimoto, Akira Kurosawa, Hideo Oguni
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Seven Samurai'

Please wait while showtimes for "Seven Samurai" are being retrieved.
Seven Samurai

A samurai answers a village's request for protection after he falls on hard times. The town needs protection from bandits, so the samurai gathers six others to help him teach the people how to defend themselves, and the villagers provide the soldiers with food. A giant battle occurs when 40 bandits attack the village.

Rate this movie:
3.0 / 5.0
Avg. 3.0 (1 rating)

Trailer for: 'Seven Samurai'