Samurai Assassin

Release Date:
Jan 3, 1965
Running Time:
2:02
Genre:
Action
Director:
Kihachi Okamoto
Cast:
Michiyo Aratama Okiku/Kikuhime
Susumu Fujita Tatewaki Todo
Chusha Ichikawa Sahyônosuke Matsudaira
Yunosuke Ito Kenmotsu Hoshino
Keiju Kobayashi Einosuke Kurihara
Koshiro Matsumoto Lord Naosuke Ii
Toshirô Mifune Tsuruchiyo Niiro
Takashi Shimura Narihisa Ichijô
Haruko Sugimura Tsuru
Nami Tamura Yae
Kaoru Yachigusa Mitsu
Producers:
Reiji Miwa , Tomoyuki Tanaka
Writers:
Shinobu Hashimoto
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Samurai Assassin'

Please wait while showtimes for "Samurai Assassin" are being retrieved.
Samurai Assassin

A samurai joins a band of revolutionaries who intend to kill an official who favors opening Japan to foreigners.

Be the first to rate this movie