Repast

Release Date:
Sep 21, 1984
Running Time:
1:37
Genre:
Drama
Director:
Mikio Naruse
Cast:
Ken Uehara Hatsunosuke Okamoto
Setsuko Hara Michiyo Okamoto
Yukiko Shimazaki Satoko Okamoto
Yoko Sugi Mitsuko Murata
Akiko Kazami Seiko Tomiyasu
Haruko Sugimura Matsu Murata
Hiroshi Nihon'yanagi Kazuo Takenaka
Keiju Kobayashi Shinzo Murata
Ranko Hanai Koyoshi Dohya
Producers:
Sanezumi Fujimoto
Writers:
ToshirĂ´ Ide, Sumie Tanaka, Yasunari Kawabata
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Repast'

Please wait while showtimes for "Repast" are being retrieved.
Repast

Michiyo is unhappy living in a small home in Osaka cooking and cleaning for her husband.

Be the first to rate this movie