Outrage: Beyond

AKA:
Beyond Outrage
Release Date:
Jan 3, 2014
MPAA Rating:
R
Running Time:
1:52
Genre:
Action,Crime Drama
Director:
Takeshi Kitano
Cast:
Beat Takeshi Otomo
Toshiyuki Nishida Nishino
Tomokazu Miura Kato
Ryô Kase Ishihara
Fumiyo Kohinata Det. Kataoka
Hideo Nakano Kimura
Yutaka Matsushige Shigeta
Kenta Kiritani Shima
Hirofumi Arai Ono
Sansei Shiomi Nakata
Akira Nakao Tomita
Shigeru Kôyama Fuse
Shun Sugata Okamoto
Ken Mitsuishi Gomi
Producers:
Masayuki Mori , Takio Yoshida
Writers:
Takeshi Kitano
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Outrage: Beyond'

Please wait while showtimes for "Outrage: Beyond" are being retrieved.
Outrage: Beyond

A detective involves a presumed-dead crime boss in his plan to crack down on organized crime by igniting a war between two yakuza factions.

Be the first to rate this movie