Labyrinth of Dreams

Release Date:
Feb 15, 1997
Running Time:
1:30
Genre:
Thriller
Director:
Sogo Ishii
Cast:
Rena Komine Tomiko Tomonari
Tadanobu Asano Tatsuo Niitaka
Kotomi Ky├┤no Chieko Yamashita
Reiko Matsuo Mineko Matsuura
Kyusaku Shimada Kuro-Tonbi no kyaku
Takeshi Ikeda Tsuwaomote
Producers:
Yasuhiro Ito , Kenichi Kamata , Satoshi Kanno , Atsuyuki Shimoda , Kazuo Suzaki
Writers:
Sogo Ishii
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Labyrinth of Dreams'

Please wait while showtimes for "Labyrinth of Dreams" are being retrieved.
Labyrinth of Dreams

A seductive bus driver stages elaborate crashes in order to kill the conductors who are also his lovers.

Be the first to rate this movie