Kids Return

Release Date:
Jul 27, 1996
Running Time:
1:44
Genre:
Action
Director:
Takeshi Kitano
Cast:
Masanobu Andô Shinji
Ken Kaneko Masaru
Leo Morimoto Teacher
Hatsuo Yamaya Boxing Club Manager
Mitsuko Oka Coffee-shop Owner, Sachiko's Mother
Ryo Ishibashi Local Yakuza Chief
Susumu Terajima No 2 In Local Gang
Koichi Shigehisa Trainer
Michisuke Kashiwaya Hiroshi
Yûko Daike Sachiko
Atsuki Ueda Reiko
Ren Ôsugi Taxi Passenger
Masami Shimojo Yakuza Godfather
Kyosuke Abe
Satoru Abe
Makoto Ashikawa Teacher Hashida
Takeshi Azuma
Jukanji Baiken
Kentaro Fujigami
Peking Genji
Takashi Hagino
Shintaro Hasegawa
Yojin Hino Taxi office worker
Sei Hiraizumi
Hirokazu Inoue
Hikaru Ishii

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to