Kagemusha

AKA:
Shadow Warrior
Release Date:
Oct 6, 1980
MPAA Rating:
PG
Running Time:
2:40
Genre:
Drama
Director:
Akira Kurosawa
Cast:
Tatsuya Nakadai Shingen Takeda/Kagemusha
Tsutomu Yamazaki Nobukado Takeda
Kenichi Hagiwara Katsuyori Takeda
Jinpachi Nezu Sohachiro Tsuchiya
Hideji Ôtaki Masakage Yamagata
Daisuke Ryu Nobunaga Oda
Masayuki Yui Ieyasu Tokugawa
Kaori Momoi Otsuyanokata
Mitsuko Baishô Oyunokata
Hideo Murota Nobufusa Baba
Takayuki Shiho Masatoyo Naito
Kôji Shimizu Katsusuke Atobe

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to