Ju Dou

Release Date:
Mar 6, 1990
MPAA Rating:
PG-13
Running Time:
1:38
Genre:
Drama
Director:
Yimou Zha