Jab Tak Hai Jaan

AKA:
As Long As I Live
Release Date:
Nov 13, 2012
Running Time:
2:56
Genre:
Drama,Romance
Director:
Yash Chopra
Cast:
Shahrukh Khan Samar