Same TV listings, new home.

O Outro Lado da Cidade Proibida

Release Date:
Jul 18, 1997
Running Time:
1:34
Genre:
Drama
Director:
Yuan Zhang
Cast:
Si Han A Lan
Hu Jun Xiao Shi
Liu Yuxiao
Ma Wen
Wang Quan
Ye Jing
Zhao Wei
Lu Rong
Zhao Xiaoyu
Yang Jian
Producers:
Willy Tsao , Yuan Zhang , Christophe Ménager , Christophe Jung
Writers:
Wang Xiaobo, Yuan Zhang
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'O Outro Lado da Cidade Proibida'

Please wait while showtimes for "O Outro Lado da Cidade Proibida" are being retrieved.
O Outro Lado da Cidade Proibida

A heterosexual Beijing policeman and a young homosexual challenge each other's sexuality.

Be the first to rate this movie