Release Date:
Oct 29, 2010
Genre:
Historical Drama
Director:
Xiaogang Feng
Cast:
Daoming Chen Mr. Wang / Foster Dad
Chen Li Fang Da
Jingchu Zhang Fang Deng / Wang Deng
Yi Lu
Fan Xu Mom
Jin Chen Foster Mom
Guoqiang Zhang Fang Qiang
Li-li Liu
Ziwen Wang
Zi-feng Zhang
Language:
English

MOVIE TIMES FOR ''

Please wait while showtimes for "null" are being retrieved.

People struggle to survive the Tangshan Earthquake in 1976.

Rate this movie:
2.5 / 5.0
Avg. 2.5 (2 ratings)

Trailer for: ''