Nihon no Higeki

AKA:
Nihon no Higeki
Tragedy of Japan
Release Date:
May 30, 1979
Running Time:
1:56
Genre:
Drama
Director:
Keisuke Kinoshita
Cast:
Keiko Awaji Wakamaru a geisha
Yoko Katsuragi Haruko's daughter
Nadao Kirino
Yûko Mochizuki Haruko Inoue
Keiji Sada Tatsuya street musician
Sanae Takasugi Mrs. Akazawa
Masami Taura Haruko's son
Ken Uehara Masayuki Akazawa
Producers:
Takashi Koide , Ryôtarô Kuwata
Writers:
Keisuke Kinoshita
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Nihon no Higeki'

Please wait while showtimes for "Nihon no Higeki" are being retrieved.
Nihon no Higeki

Haruko shelters her son and daughter as they grow up after World War II, and as they enter adulthood, both children abandon their mother to pursue a life of pleasure.

Be the first to rate this movie